Architecture | Arkkitehtuuria

Art | Taide

Exhibitions | Näyttelyt

Landscapes | Maisemia

Portraits | Potretteja

Published | Julkaistut

Events | Tapahtumat


Update Log | Päivityshistoria

July 18th, 2019 (V5 to V7, site structure, About, Portfolio, Events)

18. heinäkuuta 2019 (V5:stä V7:ään, sivurakenne, tekijästä, portfolio, tapahtumat)

February 1st, 2018 (Portfolio: People, Artistic Approach)

1. helmikuuta 2018 (Portfolio: Henkilöitä, Taiteellinen tuotanto)

November 21th, 2016 (added the categories Exhibitions and Published, added pictures; updated my location)

21. marraskuuta 2016 (lisätty kategoriat Näyttelyt ja Julkaistut, lisätty kuvia: päivitetty sijainti)

October 12th, 2016 (Portfolio: Artistic Approach; Architecture)

12. lokakuuta 2016 (Portfolio: Taiteellinen tuotanto; Arkkitehtuuria)

May 7th, 2016 (Added a logo; Portfolio: People)

7. toukokuuta 2016 (Lisätty logo; Portfolio: Henkilöitä)